Järnvägens kraftförsörjningsanläggningar 8h

Kursens mål:

Deltagarna skall få en övergripande helhetssynöver Trafikverkets traktionsanläggningar på mellanspänningsnivå.

Kraftförsörjningsanläggningarna på Trafikverkets traktionsanläggningar är komplexa genom sin unika uppbyggnad och frekvens. Uppbyggnaden av kraftförsörjningsanläggningarna är också starkt standardiserade av styrande dokument för att uppnå en gemensam standard på anläggningarna.

I denna utbildning går vi igenom kraftförsörjningsstationer i traktionsnätet, deras principiella uppbyggnad och funktion. Omformar- och omriktaraggregat som genererar traktionskraft behandlas övergripande ur ett elektriskt perspektiv. Trafikverkets olika utmatningssystem för traktionskraft gås igenom samt övergripande genomgång av reläskyddssystemet för traktionsdrift för 15kV 17Hz

Trafikverkets hjälpkraftsystem på mellanspänningsnivå behandlas också övergripande. Hjälpkraftsystemet, BL-kraften, är Trafikverkets egen distributionsanläggning längs järnvägsspåren som kraftförsörjer all kringutrustning som t ex signalanläggningar och växelvärme. Här går vi igenom övergripande uppbyggnad och systemlösningar för dessa anläggningar samt reläskyddssystem för hjälpkraftanläggningar 6 -22 kV 50 Hz.

 

                              INNEHÅLL I KURSEN                                          

OMFORMARSTATION / KC / SG
–     Övergripande systembeskrivning 17Hz
–     Uppbyggnad och funktion
–     Omformare och omriktare
–     Utmatningssystem BT / AT / ML
–     Reläskydd traktion 17Hz

HJÄLPKRAFTSYSTEMET
–     Övergripande systembeskrivning 50Hz
–     Reläskydd hjälpkraft 50Hz

Intresserad? Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi er för mer information.

SEK

Exkl. moms