Kraftförsörjning distribution 2 x 4 h

Kursens mål:

Deltagarna skall få god kännedom om högspänningsanläggningar, ingående komponenter i kedjan ner till lågspänningsställverk. Deltagarna får också utföra enklare felströmsberäkningar för både överström och jordfel i en elanläggning. Resultatet från beräkningarna dimensionerar anläggningen och ger förutsättningarna för att ställa in brytare så att selektivitet uppnås i systemet.

Kursens första pass behandlar högspänningsanläggningar i ett allmänt perspektiv och behandlar ingående komponenter såsom ställverk, brytare och frånskiljare, mättransformatorer och reläskydd.

Olika typstationer gås igenom samt typiska systemlösningar för matning av lågspänningsställverk. Första dagen ger en bred och allmän bild över högspänningsanläggningar.

Kursens andra pass handlar om felströmsberäkningar som ligger till grund för dimensionering och inställning av kraftförsörjningsanläggningen från högspänningsmatningen ner till utgående lågspänningsgrupper. Här lärs felströmsberäkningens grunder ut och deltagarna får sedan själva beräkna felströmmar på olika system.

 INNEHÅLL I KURSEN

Pass 1
–     Allmän högspänningsteknik
–     Ingående komponenter i högspänningsanläggningar
–    Systemlösningar på högspänningssystem
–     Lågspänningsbrytare och selektivitet

Pass 2
–     Teori felströmsberäkningar och selektivitet
–     Grupparbete felströmsberäkningar och inställningsvärden

Intresserad? Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi er för mer information.

SEK

Exkl. moms