• DISTRIBUTION KRAFT
    SPETSKOMPETENS PÅ MELLANSPÄNNINGSNIVÅ 6 -132 KV
  • JÄRNVÄGSTEKNIK
    HJÄLP MED KRAFTFÖRSÖRJNINGSANLÄGGNINGAR PÅ JÄRNVÄGEN
  • UTBILDNING
    VI KOMMER TILL DIG OCH UTVECKLAR DIN PERSONAL

Kontakta oss om

Utbildning

Vi tillhandahåller ingenjörsutbildningar inom elkraft. Både inom järnvägens elkraftsystem men även distributions- och industriapplikationer.

Distribution

-Fördelningsstationer -Ställverk & kontrollsystem -Reläskydd & selektivplaner -Beräkningar & systemlösningar.

Järnväg

-Omformarstationer -Kopplingscentraler -Reläskydd & selektivplaner -Beräkningar & systemlösningar

Mentorskap

I ett generationsskifte kan vi vara en resurs som har tid för de yngre ingenjörerna och vara ett stöd i att ta klivet in i större och mer komplexa uppdrag .

ELKRAFTTEKNIK

Vad tycker våra kunder?

91

Kundnöjdhet

Här strävar alla efter att göra ett så bra arbete som möjligt. Om du som kund inte är nöjd så har vi misslyckats med vårt arbete. Vårt arbete skall helt enkelt uppfylla dina förväntningar och det du beställt av oss.

94

Kompetens

Vi lever som vi lär. Vi har en stor bredd och kompetens inom området elkraft. Dock finns det ingen som kan samla all kunskap under ett tak. Om det är något arbete vi inte känner att vi behärskar fullt ut så avstår vi hellre.

UPP